česky 
 

PODMÍNKY CHOVU

 

Dysplazie kyčelních kloubů

je bolestivé onemocnění, kdy dochází k oslabování kyčelního kloubu, vzniku artrozy a postupnému zhoršování pohyblivosti psa (kulhání, obtížné vstávání ...)

Vyšetření a vyhodnocení DKK – dysplazie kyčelních kloubů

!!! POZOR !!!  Do chovu border kolie v ČR jsou připouštěni i jedinci s DKK do stupně 2. Vybírejte proto pečlivě rodiče svého štěněte, chcete-li snížit předpoklad, že bude postiženo dysplazií kyčelních kloubů.

 

Rodiče s negativními výsledky DKK – DKK 0/0 - HD A mají potomky:

-         DKK negativní: 64-81%

-         DKK pozitivní: 19-36%

 

Dysplastičtí rodiče mají potomky:

-         DKK negativní: 7-37%

-         DKK pozitivní: 63-93%

 

Výsledek vyšetření DKK  a zapsání výsledku do průkazu původu psa je jednou z podmínek pro to, aby pes /fena byli chovní a mohli mít potomky s průkazem původu. Výsledek DKK do průkazu původu zapisuje Plemenná kniha. 

Vyhodnocení v České republice provádí pouze:

MVDr. Jaromír Ekr

Pražská 94/53

500 04 Hradec Králové - Kuklenyika.ww

Diagnostika onemocnění genetického původu a tedy i DKK by měla být nedílnou součástí chovatelských programů. Chov psů nesmí být založen na nezdravé soutěživosti, osobních ambicích a pouze na finančním zisku. Člověk-chovatel si osvojil právo ovlivňovat život a existenci jiného živočišného druhu a měl by s jeho genetickým potenciálem disponovat kvalifikovaně a eticky tak, aby nevytvářel pouze karikatury, které svůj krátký život žijí v bolestech a utrpení.

MVDr.Jaromír Ekr

 

Podmínky pro zařazení border kolie do chovu

(Co musí splňovat border kolie, aby štěňata měla průkaz původu)

JEDNOTNÉ CHOVATELSKÉ PODMÍNKY

Předsednictvo ČMKU schválilo na svém zasedání dne 27. 7. 2000 jednotné podmínky chovnosti pro plemeno border collie, které sestavil a předložil výbor klubu BCCCZ. Dokument v plném znění, je s účinností od 1. 9. 2000 závazný nejen pro majitele border collií sdružených v klubu BCCCZ, ale i všech ostatních, kteří by chtěli zapisovat v plemenné knize ČMKU.

Jednotné podmínky chovnosti pro plemeno border collie

1.   Základní podmínky chovnosti:

 1. úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením "chovný",
 2. dosažení věku 18 měsíců,
 3. nepřekročení věku 8 let u fen,
 4. případě, že se u chovného jedince prokáže dědičně založená choroba nebo vada vylučující z chovu (například epilepsie, u očí PRA), bude mu chovnost zrušena,
 5. prokáže-li se, že chovný jedinec na své potomky přenáší dědičně založené choroby nebo vady vylučující z chovu, bude mu chovnost zrušena,
 6. je-li podezření na to, že chovný jedinec má, nebo na své potomky přenáší, dědičně založené choroby nebo vady vylučující z chovu, může mu být, podle konkrétní situace v chovu, chovnost pozastavena nebo zrušena.

Podmínky pro úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením "chovný":

 1. platný průkaz původu, u importovaných jedinců včetně jeho registrace v Plemenné knize ČMKU,
 2. minimální věk 15 měsíců (v den konání bonitace by měl být pes starší než 15 měsíců),
 3. vyhodnocení rentgenového vyšetření kyčelního kloubu na DKK, pořízeného u psa nebo feny ve věku minimálně 12 měsíců,
 4. kontrola očního pozadí na PRA a CEA, uskutečněná ve věku minimálně 12 měsíců, u psa ne starší než dva roky, u feny ne starší než tři roky,
 5. na jedinci nebyl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí vady vylučující z chovu,
 6. jedinec odpovídá standardu FCI (chovný nemůže být zcela netypický jedinec, viz výklad bonitační karty),
 7. jedinec nemá žádnou vadu, která je podle platného standardu FCI nepřípustná nebo je považována za vysoce nežádoucí (viz výklad bonitační karty),
 8. jedinec sice má po úrazu nebo chirurgickém zákroku vadu, resp. odchylku od platného standardu FCI, ale jeho majitel předloží bonitační komisi zprávu veterinárního lékaře s popisem původního stavu.

Vyřazující vady při bonitaci:

 1. zcela netypický jedinec
  • je mimo rozsah tolerance kohoutkové výšky,
  • má komplex vad, které samostatně nejsou klasifikovány jako vyřazující (například: 3x vada stupně III; nebo 2x vada stupně III a 3x vada stupně II; nebo 1x vada stupně III a 6x vada stupně II),
 2. výsledek vyšetření kyčelního kloubu na DKK je větší nebo roven stupni 3,
 3. c) předkus, podkus,
 4. deformace čelisti (vrozená),
 5. chybějící zuby (řezáky a špičáky),
 6. vyšetření očí na PRA/CEA pozitivní,
 7. převažující bílé zbarvení (zřetelně nad 50 %),
 8. kryptorchid, monorchid,
 9. nevyhovující povaha (nervózní, agresivní),
 10. nevyhovující temperament (průkazně apatický),
 11. jiné vážné, dědičně založené, vady (epilepsie apod.).

2.       Další podmínky chovnosti

Chovný jedinec smí být použit v chovu za těchto podmínek:

 1. má negativní výsledek vyšetření očí na dědičné choroby a vady
  (vyšetření musí být aktualizováno až do věku sedmi let tak, aby v okamžiku plánovaného spojení nebylo starší u chovného psa více než dva roky a u feny tři roky; od dožitého sedmého roku věku zvířete až do ukončení chovnosti nesmí být vyšetření, shodně pro obě pohlaví, starší tří let; pro stanovení data je určující den vykonané kontroly, nikoli datum vystavení potvrzení o výsledku),
 2. nebude spojen s jedincem jiného plemene (pokud to není záměr schválený výborem),
 3. nebude spojen s jedincem plemene border collie, který není chovný,
 4. nebude spojen s jedincem, s nímž je v tzv. úzkém příbuzenském vztahu,
 5. nebudou spojeni jedinci, mezi jejichž potomky se vyskytla stejná dědičná choroba nebo vada,
 6. nebude opakováno spojení dvou jedinců, u jejichž potomků se vyskytla dědičná choroba nebo vada,
 7. nebudou spojeni dva jedinci zbarvení merle,
 8. nebudou spojeni jedinci s chybějícími zuby trvalého chrupu (kromě M3),
 9. nebudou spojeni jedinci s nepravidelným skusem,
 10. chovná fena bude mít štěňata jen jednou v kalendářním roce,
 11. k chovu pomocí inseminace bude použit jen jedinec, který se již úspěšně reprodukoval přirozenou cestou.

3. Dodatky:

 1. Majitelé chovných psů a fen, kteří je uchovnili pouze na základě výsledků z výstav, tedy s nimi nebyli na bonitaci (jedinci uchovnění do konce roku 1999), musí do konce roku 2000 mít u svých border collií vyšetřeny oči a kyčle pro testaci dědičných chorob. Chovní psi, kteří nebudou mít tato vyšetření splněna, nebo budou časově "propadlá", nebudou od začátku roku 2001 doporučováni ke krytí, chovným fenám bez výše zmiňovaných vyšetření nebudou vystavovány krycí listy.
 2. Výjimky může v odůvodněných případech schválit výbor klubu.

Zpracováno pro jednání P ČMKU ve věci plnění bodu II.j usnesení V. VH ČMKU

V Praze dne 14. července 2000 RNDr. Michal Krejčí, předseda klubu BCCCZ

Aktualizace:

Od roku 2007 dochází ke změnám související s vystavením průkazů původu štěňat.
 • spolu s přihláškou vrhu chovatel zasílá poradci chovu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o vyšetření štěňat na CEA ve věku 5-8 týdnů. Vyšetření musí být provedeno celému vrhu, tedy všem narozeným štěňatům
 • chovatel NEMUSÍ štěňata vyšetřovat na CEA, pokud doloží k přihlášce vrhu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o provedeném testu DNA na CEA s výsledkem NORMAL u alespoň jednoho z rodičů vrhu.
Od 1.1.2010 je požadováno genetické vyšetření na CEA při žádosti o krycí list. Při výběru rodičovského páru musí mít z certifikované laboratoře alespoň jeden z rodičů vyšetření DNA CEA normal.
Výsledky DNA testu na CEA se uznávají pouze z krve psa odebrané veterinářem, který zároveň potvrdí totožnost psa. Ze slin výsledky nebudou uznány, a to i když budou odebrány veterinářem.
Pokud chovatel nedoloží ORIGINÁLY CERTIFIKÁTŮ  o vyšetření štěňat na CEA, nebo od alespoň jednoho z rodičů DNA test na CEA s výsledkem Normal, nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!!

 
Aktualizace 3.10. 2011  Změna podmínek pro chov - TNS
Dle návrhu členské schůze se rozšiřují podmínky pro chov BCCCZ následovně:
Rozhodnutí: Podmínky stejné jako pro CEA, tedy jeden z rodičovského páru musí být DNA TNS normal (ne povinně pro každého). Bude platit od 1.1.2012.
 
aktuality
V případě zájmu o štěně nás můžete kontaktovat.
[24.06.2022]
Máme štěňátka - vrh M
[11.10.2021] rodiče: Ahoi Ambra Professional + Lucky for You Sweet Like Chilli (import Maďarsko)
Aktuálně jsou v chovatelské stanici štěňátka právě na prodej !
[29.09.2021] Více info telefonicky 602 368 265
Máme štěňátka
[13.09.2019] Nabízíme štěňátka narozená 11.7. 2019 - k odběru. Předpoklad velmi příjemné povahy, více informací telefonicky 602 368 265 nebo 602 888 511. Budeme se těšit na nové majitele !
Přehled odchovů
[24.11.2018] Doplnila jsem přehled odchovů
 
  

AMBRA © 2009 ambra@psiskola.cz | Věra Brunclíková | +420 602 368 265
Mezinárodně uznaná chovatelská stanice reg. číslo 1403/97 založena 18.7. 1997 - odchovány vrhy A - H
Psí škola | Border kolie
Chov > Podmínky chovu